Ga naar hoofdinhoud

UX of niet UX?


Categorie: Concreet

“Ik vind onze website niet meer zo mooi. Ik denk wel dat de informatie die erop staat goed is. Maar die grote vlakverdeling en die kleuren? Nee, dat kan beter,” geeft Lisa aan. Dave, de webbouwer, reageert gereserveerd op deze uitspraak. ,,Oh maar technisch zit de website wel goed in elkaar hoor”. Maartje, verantwoordelijk voor de marketing, denkt dat de website voor de bezoeker interessanter kan. Dat nieuwe klanten bevestigd krijgen dat zij de partij zijn waarmee je naar tevredenheid werkt. Dat bestaande klanten geïnspireerd worden en zo weer met hen in zee gaan. Dat duidelijke en aantrekkelijke call to action’s de klant over de streep trekt. De website moet meer voldoen aan de UX (user experience) van de bezoeker.

De onvrede over de website wordt met de directie, Anja, gedeeld. Zij geeft groen licht om te onderzoeken of de aannames intern, ook echt hout snijden.

Lisa, Dave en Maartje werken bij een “event” bedrijf. Grote en kleine feesten en beurzen verzorgen zij voor bedrijven.

Enthousiast gaan ze met zijn drie-en aan de slag. De trends worden onderzocht en aangegeven of deze van invloed zijn op het bedrijf. Een uitgebreide concurrentie analyse wordt gemaakt. Niet alleen de directe maar ook de indirecte concurrenten worden onderzocht. Bij klanten worden interviews afgenomen, waarin de volgende thema’s centraal staan:

  1. Design
  2. Functionaliteit
  3. Gebruikersvriendelijkheid
  4. Verleiding

De website word ook op techniek beoordeelt.

Alle opgedane inzichten over de huidige website worden in een effortscan samen gebracht. Hieruit blijkt al snel de noodzaak van een nieuwe website. De inzichten zijn met Anja gedeeld. En het akkoord voor een nieuwe website een feit. Wel gaf Anja aan dat de ontwerpster van het bedrijf de site moet vormgeven.

De resultaten uit de analyses zijn verwerkt in een stroomschema. Dit schema vormde de basis content voor de website en de leidraad voor de bespreking met de ontwerpster. Een bespreking volgde waarin de volgende punten naar voren kwamen:

  1. de website moest het gevoel van het bedrijf weergeven
  2. de hoofdvragen van de bezoekers en hoe de vragen beantwoord moeten worden
  3. de taken die op de site uitgevoerd moeten worden
  4. het stroomschema met gewenste content posities
  5. voorbeelden van designs van 3 andere websites
  6. de verleidingstechnieken in woord

De ontwerpster presenteerde enkele weken later het website ontwerp. Gekozen was voor weinig tekst veel wit, veel blokken, waarin het beeld altijd vanuit 1 positie gefotografeerd, geen opsommingen, geen directe duidelijke call to actions en de producten en diensten die het event bedrijf aanbieden stonden verborgen achter een uitklap menu. De ontwerper gaf ter verduidelijking nog aan waar zij zelf op zocht als ze een feestje in de tuin regelde.

Iedereen vond het een mooi ontwerp behalve Maartje. Zij dacht terug aan de analyse, de bespreking en het aangeleverde stroomschema. De voor Maartje belangrijke uitgangspunten stonden niet in het ontwerp! Het ontwerp leek veel op het aangeleverde content stroomschema. Hoe was dat nou mogelijk? En hoe kwam het dat de anderen het mooi vonden en zij niet?

Na een aantal dagen werd het Maartje duidelijk. In het hele proces was er wel een doelstelling voor de nieuwe website gesteld. Alleen ieder voor zich. Er was geen gezamenlijk uitgangspunt over de website. Lisa gaf in het begin aan dat zij het design van de website niet mooi vindt. Dave gaf aan dat de huidige site helemaal niet zo slecht is technisch. Maartje gaf aan dat zij op de website inspiratie en overtuigingskracht miste. De ontwerpster heeft een site gemaakt die zij mooi vindt. Iedereen had wel een heldere visie over wat hij/zij zelf over de website vond. Maar een gezamenlijke doelstelling was niet geformuleerd.

Maartje stuurde een uitnodiging aan haar collega’s om het ontwerp van de website te bespreken. Op de agenda stond als nummer 1 de doelstelling van de website. Anja, Lisa, en Dave waren eigenlijk ook niet zo blij met het ontwerp. Niemand kon zijn/haar doel in het ontwerp vinden. Alsnog is met zijn een allen een gezamenlijk doel gesteld.

Een website die nieuwe klanten in de behoefte, oriënterende en keuze fase informeert. Bestaande klanten inspireert en informeert. En duidelijke cta die de klant iets opleveren en de site daardoor dynamisch wordt. In de technische opzet veranderde er niet zoveel. En uit de 3 designvoorbeelden werden de sterke punten gehaald. De ontwerpster heeft nogmaals de kans gekregen om met deze eenduidige boodschap een ontwerp neer te leggen waarin de klant (btb) centraal staat.

Het eindresultaat een website die past bij de klanten van het bedrijf.

Hoe bepaal je de doelstelling voor jouw website? Hoe krijg jij jouw website UX? Vind je het lastig en wil je hierover eens van gedachten wisselen? Stuur mij een email of bel. Laten wij samen kijken hoe jouw website goed aansluit bij jouw klant.

Back To Top